Bergen (meru)

meru bergen ornament in batik

Bergen hebben iets mystieks. In de oude verhalen zijn de bergen de verblijfplaats van de goden en voorouders. Op bergen zijn vaak kleine tempeltjes gebouwd. Via deze tempeltjes kan men in contact komen met de goden en voorouders op de berg. Deze tempeltjes zijn zelf vaak ook weer in de vorm van een berg gebouwd … Lees meer

Garuda

garuda ornament in batik

De Garuda is een mythische arend. De Garuda is Batara Vishnu’s rijdier en wordt gezien als een symbool voor de zon, licht en warmte. Bij de Javanen is de Garuda een symbool voor kracht en mannelijkheid. De Garuda staat voor standvastigheid en moed. De Garuda wordt afgebeeld in drie vormen: Lar (één vleugel), Mirong (twee … Lees meer

Sembagen huk

sembagen huk batik

Dit motief is bedacht door Sultan Agung Hanyakrakusuma. Toen de Sultan onderweg was naar Mekka vond hij een ei. Uit dit ei kwam de vogel Manuk Huk. De sultan was hier zo blij mee dat hij dit batik patroon liet ontwerpen voor de vogel. De vogel keerde terug naar de hemel. De sultan droeg een … Lees meer

Tumpal

tumpal batik driehoek

Tumpal staat voor eenheid en evenwicht. Eenheid tussen de mens, het universum en de natuur. Het geeft de overgang aan tussen het alledaagse en het goddelijke, tussen de mens en de kosmos. Tumpal geeft aan waar de grens ligt en zorgt hierdoor voor duidelijkheid en stabiliteit. Soms wordt gezegd dat het motief de tanden van … Lees meer

Modang

cemukiran

Modang laat vlammen zien rond een leeg vlak. Het lege vlak staat voor de wens één te worden met de kosmische leegheid en met de kosmische kracht. Deze leegte is het uiteindelijke doel van meditatie. Ook wordt hier een spiegel in gezien, zodat men altijd kan reflecteren waar men mee bezig is.  

Kawung

kawung

Dit motief is een van de oudste motieven en stamt uit de dertiende eeuw. Het is terug te vinden in sommige oude tempels, waar oude beelden al zijn afgebeeld in kleding met het Kawung motief. Ook in de Prambanan tempel is het Kawung motief teruggevonden. Kawung is een van de favorieten batikmotieven van het Sultanaat … Lees meer

Parang

parang rusak patroon batik

Parang is afgeleid van het woord ‘pereng’ (of lereng) wat klif betekent. Dit batikpatroon bestaat uit diagonale lijnen en verbeeldt volgens sommigen een helling of klif. In Solo wordt het Parang-motief zo gemaakt dat het van linksboven naar rechtsonder loopt en wordt het “Lereng” genoemd. Ongeveer honderd jaar geleden werd dit motief gezien als het … Lees meer

Cemukiran

cemukiran batik

Cemukiran staat voor vuur, licht en zonnestralen. De smalle sierlijke stralen of vlammen worden “cemukiran” genoemd. Deze stralen staan voor het element vuur. Vuur staat voor moed, macht en ambitie. In het patroon hebben de stralen van de zon, die grootsheid en verhevenheid symboliseren, een centrale plaats. Zowel vuur als licht worden in de Javaanse … Lees meer