Cakar Ayam

Cakar Ayam BatikLetterlijk vertaald betekent Cakar Ayam kippenpoot of kippenklauw.

Aan de noordkust van Java wordt dit patroon Jlamprang ” genoemd.

Kippen zoeken voedsel met hun poten. Ook mensen zoeken een manier om in hun levensonderhoud te voorzien.
Dit patroon symboliseert de hoop op een eigen en stabiel inkomen.
Het staat voor fortuin, veel kinderen, vrede en welvaart.

Het Cakar Ayam-patroon wordt gedragen binnen de kraton, ook door de dansers en danseressen.
Het is in Jogjakarta een favoriete batiksoort om in te trouwen.

Dit motief kan in een ceplok-motief worden uitgebeeld of als een titik-motief dat is samengesteld uit stippen en stippellijnen en meer doet denken aan geweven motieven. 

Cakar Ayam batik