Semen Rama

Semen RomoSemen Rama of Semen Romo is een oud en bijzonder motief omdat hier veel klassieke ornamenten in terugkomen.

Rama is een afkorting voor Ramayana. De Ramayana is een oud heldendicht. Hierin worden de oude verhalen uit de hindoeïstische tijd verteld.

Dit patroon is ontstaan uit een les die een vader, Rama, de ideale leider en koning,  aan zijn zoon gaf over leiderschap.

Hoewel dit advies al honderden jaren oud is, is het nog steeds toepasselijk. Elke leider die dit advies opvolgt zal als ideale leider en voorbeeld voor anderen worden gezien.

Dit advies staat bekend als de “Hasta Brata”. Er zijn verschillende overleveringen over de Hasta Brata.
Bij batik Semen Rama past de volgende uitleg:

In het advies benoemt Rama acht eigenschappen die elk gesymboliseerd worden door een eigen ornament:

semen ramaKijk welke symbolen je kunt herkennen:

Pohon Hayat

De levensboom

De levensboom staat voor welvaart en bescherming (Indrabrata).
Elke leider moet zijn onderdanen zoveel mogelijk bescherming en welvaart brengen.

Meru

Een berg of wolk

Dit ornament staat voor eerlijkheid en rechtvaardigheid  (Yamabrata).
Een leider moet eerlijk en rechtvaardig zijn.

Garuda

De Garuda of adelaar

Wees standvastig en moedig (Suyabrata).
Zorg dat je voor degenen die afhankelijk van je zijn standvastig en moedig optreedt.

Binatang

Dieren

Wees gul en bemoedigend (Sasibrata).
Een leider moet gul zijn en zijn onderdanen aanmoedigen het beste uit zichzelf te halen.

Semen Romo batikBurung

Vogels

Wees nobel en treedt op zonder machtsvertoon (Bayubrata).
Een goede leider heeft geen machtsvertoon nodig. Een goed leider wordt herkend aan zijn of haar nobele karakter en uitstraling.

Pusaka

Erfstuk of wapen

Wees respectvol en vreedzaam (Danababrata/Kuwerabrata).
Een pusaka is letterlijk een erfstuk. Vaak is dit een keris of ander speciaal wapen.
Een goed leider respecteert zijn bevolking en wil dat zij in vrede leven.

Baito

Een schip, draak of ander waterelement

Wees ruimhartig en vergevingsgezind voor degenen die oprecht zijn (Barunabrata/Pasabrata).
Het element “water” kan door verschillende elementen worden uitgebeeld, bijvoorbeeld een boot, draak of ander waterelement.
Een goed leider is niet kleinzielig en haatdragend. Een leider kan fouten vergeven.

Lidah Api

Vlam of vuur

Een goed leider is machtig en krachtig.
Een leider moet over de macht beschikken om het kwaad te vernietigen en de zwakken te verdedigen (Agnibrata).