Sekar Jagad

Sekar Jagad batikSekar Jagad stamt uit de 18de eeuw. Het Sekar Jagad motief wordt op drie manieren uitgelegd:

Kar komt van het Nederlandse woord “kaart” en Jagad betekent “wereld” in het Javaans. Dit motief laat de schoonheid van de wereld zien.

In de andere verklaring  staat Sekar voor “bloem” en een bloem staat voor schoonheid.
Sekar Jagad zou dan “bloemen van de wereld” betekenen. Dit staat voor de liefde en verliefdheid.

sekar jagad batikTot slot staat Sekar Jagad symbool voor de verscheidenheid in Indonesië. De verschillende vlakken met verschillende vormen en patronen staan symbool voor de kracht waar alle volken en talen en geloven in Indonesië samen voor staan.

Dit patroon komt vooral voor op Midden Java en Madura.