Banji

Dit batik motief is een van de oudste batikmotieven. Het staat voor geluk en welvaart en het buitensluiten van onheil.

Banji betekent 10.000 in het Chinees. Dit staat symbool voor overvloed, voorspoed en geluk.

Honderden jaren geleden kwamen de eerste Chinezen op Java. Zij vestigden zich vooral aan de noordkust, bij de handelscentra. Het Banji-motief heeft een Chinese oorsprong.
banji batik vogelIn het Javaans wordt dit motief ook Balok Bosok genoemd. Letterlijk betekent dit “rotte” of “kapotte balk” en meer figuurlijk “afgrendeling” of het buitensluiten van het kwaad.
De geknakte balken in het patroon doen hier aan denken. 
Balok komt van het Nederlandse woord “balk”.

De ronde vorm symboliseert het rondgaan van de zon.

Dit motief wordt vaak gedecoreerd met vogels, bloemen en blaadjes.